Privacy Verklaring

Dit document definieert de praktijken geïmplementeerd door Real Brides in verband met het gebruik van onze website in overeenstemming met het principe van het recht op respect voor privéleven en de toepasselijke regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonlijke gegevens.

Real Brides is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Door de website van Real Brides te raadplegen, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Real Brides behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen. De huidige gebruiksvoorwaarden, aanwezig op de website van het bedrijf zijn de nieuwste versie.

Contactgegevens

Real Brides vzw
Kapelstraat 37
1700 Dilbeek, België
www.realbrides.org
+32475373690

Persoonsgegevens

Real Brides verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Dit kan omvatten; naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, betalingsgegevens en IP–adres. Deze gegevens worden verwerkt via Google Analytics, dus als u wenst te surfen op onze website,
als u een bestelling wil plaatsen, het donatieformulier invult of ons wil contacteren. Informatie die u ons verschaft verzekert dat wij in staat zijn om uw bestelling te voltooien; je betaling kunnen afhandelen en de goederen kunnen leveren. Wij kunnen de opdracht geven aan andere bedrijven om namens ons te voorzien dat deze dienst gehandhaafd en gewaarborgd wordt.

Dit kan onder meer inhouden dat leveringsbedrijven en betalingsbeheerders uw gegevens verwerken. Dergelijke bedrijven hebben enkel toegang tot uw gegevens om de vereiste functie te kunnen vervullen en mogen geen persoonlijke gegevens gebruiken voor andere doeleinden. Real Brides analyseert jouw gedrag op de website om op die manier de website te verbeteren. Aangezien wij gebruik maken van de diensten van Wix om onze website mee op te stellen,
analyseert Wix dit voor ons. Real Brides bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Persoonsgegevens en derden

Real Brides verzamelt en/of compileert geen persoonlijke gegevens of informatie verkregen via deze site met het doel deze te exploiteren ten behoeve van derden. Real Brides verkoopt of geeft jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit heeft betrekking tot postbedrijven, Wix (www.wix.com). Real Brides wordt gehost door wix.com. Wix is een online forum dat het ons mogelijk maakt onze producten en diensten aan u aan te bieden. Uw data kan opgeslagen worden in wix.com’s data-opslagplaats, databases en algemene wix.com applicaties. De bewaren data op beveiligde servers achter een firewall. Wix maakt gebruik van cookies en IP-adressen om Real Brides te voorzien van analyses.

Cookies

Real Brides maakt gebruik van cookies. Deze cookies worden geplaatst door Wix. Een cookie is een stukje informatie/tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Dit dient ervoor om je bezoek aan de website te vergemakkelijken, efficiënter te laten verlopen en om de website aan te passen aan jouw persoonlijke voorkeuren. De meeste browsers zijn geconfigureerd zodat je cookies kan accepteren of verwerpen. Je kan je browser dus zo instellen dat deze geen cookies meer opslaat. Eerder opgeslagen cookies kan je ook van je browser verwijderen. Daarnaast plaatsen we cookies die
jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Wij geven bij je bezoek aan onze website aan dat wij gebruik maken van cookies.

Beveiliging van persoonsgegevens en jouw recht


Real Brides respecteert je privacy ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Persoonsgegevens worden verkregen door ons of openbaar gemaakt door u of verzameld via het gebruik van cookies. Je mag ten allen tijde toegang vragen tot je persoonlijke gegevens door een schriftelijke aanvraag op te sturen met vermelding van de datum en voorzien van je handtekening, samen met een kopie van je identiteitskaart. Deze aanvraag kan je opsturen naar Real Brides, Kapelstraat 37, 1700 Dilbeek, België.  Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik of u niet wilt dat wij uw gegevens bijhouden, neem dan contact op met info@realbrides.org. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Real Brides wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder.

Gegevensbeschermingsautoriteit

Alle persoonlijke gegevens die door ons worden ontvangen, worden vertrouwelijk behandeld. Wij gebruiken en verwerken gegevens overeenstemmend met de Belgische wet van 8 december 1992 over bescherming van de privacy.